Baby’s

Voor de ontwikkeling van de motoriek is het eerste levensjaar cruciaal.

Baby’s maken in hun eerste levensjaar belangrijke motorische ontwikkelingen door, zoals bijvoorbeeld omrollen, kruipen of een voorwerp pakken. Ook ontwikkelen zij hun zintuigen. Soms is hierbij extra aandacht of oefening nodig. Voor of vlak na de geboorte kunnen baby’s een voorkeurshouding ontwikkelen, wat kan resulteren in een afplatting van het achterhoofdje. Ook hierbij kan dan hulp en advies gegeven worden.
Indicaties bij baby’s:

  • Voorkeurshouding
  • Scheef en/of afgeplat hoofdje
  • Huilbaby
  • Overstrekken of juist slapte
  • Trage motorische ontwikkeling
  • Aangeboren of verworven aandoeningen