Welkom bij de praktijk

Bij Just KitS!? staat het kind centraal en wordt er gekeken wat het kind nodig heeft om al zijn talenten en mogelijkheden te kunnen benutten.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen.

De meeste kinderen leren vanzelf zich natuurlijk te bewegen. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen gaat echter de ontwikkeling trager, of wijkt deze af en hebben dan wat hulp nodig. Deze kinderen zijn gebaat bij oefeningen om bepaalde vaardigheden onder de knie krijgen. Zijn er beperkingen, dan leren zij om met minder mogelijkheden het maximale eruit te halen.